Vše o nákupu na gameoutlet.cz

Vážení zákazníci, zde se dozvíte o všem, co se týká nakupování v internetovém obchodě gameoutlet.cz. Zjistíte, jak postupovat při nákupu, jaké máte možnosti při výběru způsobu platby a dopravy, kdy můžete od kupní smlouvy odstoupit i jak lze postupovat při uplatňování reklamace na zakoupené zboží.

Jak nakupovat

Při nákupu mějte prosím na paměti, že v současné době posíláme zásilky pouze po České republice. Zákazníci z ostatních zemí mohou na gameoutlet.cz nakupovat také, ale objednané zboží si mohou nechat doručit pouze na adresu v České republice.

Samotné nakupování na gameoutlet.cz je velmi snadné. Poté, co si vyberete titul, o který máte zájem, klikněte na tlačítko „Koupit“ nebo „Přidat do košíku“. Tím toto zboží přesunete do nákupního košíku, jehož obsah se zobrazuje v pravém horním rohu. Chcete-li koupit více kusů téhož zboží, klikněte znovu na tlačítko „Koupit“ nebo „Přidat do košíku“. Počet objednaných kusů však můžete změnit i v pozdější fázi nákupu ještě před tím, než nákup potvrdíte. Z košíku můžete rovněž kteroukoliv položku kdykoliv odebrat, a to kliknutím na tlačítko „Odebrat z košíku“. Jakmile přidáte do košíku poslední titul, klikněte na tlačítko „Dokončit objednávku“.

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí přehled všeho, co se právě nachází ve vašem nákupním košíku, a vy máte možnost provést ve své objednávce poslední úpravy – například změnit počet objednaných kusů nebo některou položku z košíku zcela odstranit. Pokud jste se již přihlásili ke svému účtu na gameoutlet.cz, můžete si rovnou vybrat způsob platby a dopravy a případně upravit adresu, kam chcete zboží zaslat. Jestliže jste se ke svému účtu ještě nepřihlásili, učiňte tak nyní, případně si nejprve svůj účet založte. Ve chvíli, kdy jste se vším hotovi, potvrďte závazně svoji objednávku kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup“. O zpracování vaší objednávky budete poté průběžně informováni e-mailem.

Způsoby platby a dopravy

Vybrat si můžete z následujících možností:

  • zaslání zboží doporučeně Českou poštou na fakturu se splatností 14 dní – tuto možnost v žádném jiném internetovém obchodě s hrami nenajdete. Chcete si co nejdříve zahrát vyhlédnutou hru, ale nemáte momentálně k dispozici dostatek peněz? Nevadí! Zvolte tuto možnost, my vám hru obratem zašleme doporučeně Českou poštou a přiložíme k ní fakturu, kterou poté stačí uhradit kdykoliv v průběhu 14 dní od jejího vystavení ať už bankovním převodem. Tato varianta zaslání zboží vás přijde na Kč 59,-. Tuto možnost nabízíme pouze ověřeným zákazníkům.
  • platba hotově při převzetí zboží na dobírku – u nás stále nejoblíbenější způsob nákupu zboží na internetu. Za zboží zaplatíte v okamžiku, kdy ho budete přebírat od České pošty. Nemusíte tak nic platit předem a plně postačí, když budete mít u sebe při převzetí zásilky dostatečnou hotovost. Za tuto variantu zaslání zboží si účtujeme Kč 99,-.

Vrácení zboží

Zboží zakoupené na gameoutlet.cz máte možnost vrátit bez udání důvodu do 14 dní od jeho převzetí. Podmínkou je to, aby toto zboží bylo v původním obalu, tj. nerozbalené. V případě, že chcete zakoupené zboží vrátit, kontaktujte prosím nejprve naše obchodní oddělení na adrese obchod@gameoutlet.cz.

Záruka na zboží

Na veškeré naše zboží se vztahuje dvouletá záruční doba a tato doba začíná běžet od okamžiku, kdy si převezmete zboží. Do záruční doby se nepočítá doba případné reklamace zboží. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od počátku, od okamžiku, kdy si převezmete nové zboží. Jako záruční list vám slouží faktura, která je ke zboží přiložena.

V případě, že chcete nějaké zboží reklamovat, vám doporučujeme, abyste ze všeho nejdříve kontaktovali naše reklamační oddělení, a to prostřednictvím e-mailu na adrese reklamace@gameoutlet.cz.

Podrobnější informace najdete v našem reklamačním řádu.

Šíření obchodních sdělení e-mailem

Obchodní sdělení neboli newsletter zasíláme e-mailem všem zákazníkům, kteří se k jeho odběru přihlásili. V newsletteru se dozvíte o nejčerstvějších novinkách, aktuálních slevách či zajímavých akcích. Pokud nicméně newsletteru dostávat nechcete, máte možnost se z jeho odběru v nastavení svého účtu kdykoliv odhlásit. K odběru newsletteru se mohou přihlásit i ti, kteří u nás dosud nic nekoupili, ale nechtějí si nechat utéct žádnou příležitost k budoucímu výhodnému nákupu.


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti CINEMAX, s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností CINEMAX, s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost CINEMAX, s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 433/33, 156 00 Praha 5-Zbraslav, IČ: 25292871, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 83170 u Městského soudu v Praze, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost CINEMAX, s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 433/33, 156 00 Praha 5-Zbraslav, IČ: 25292871, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 83170 u Městského soudu v Praze. CINEMAX, s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující-spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Při nedodržení dne splatnosti faktury bude kupujícímu účtováno penále ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Kupující se zavazuje k uhrazení penále z prodlení a smluvní pokuty ve výši 500 Kč za vymáhání pohledávky, v případě, že je jeho závazek více než 30 dní po lhůtě splatnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu nebo adresy pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. prosince 2011. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.


Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost CINEMAX, s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 433/33, 156 00 Praha 5-Zbraslav, IČ: 25292871, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 83170 u Městského soudu v Praze. CINEMAX, s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující-spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Upozornění pro majitele konzolí Xbox 360: Nemanipulujte s konzolí, jestliže právě aktivně využívá disk DVD, protože byste tím mohli médium nenávratně poškodit. Výsledkem takové manipulace může být jedna či více pravidelných kruhových rýh na médiu. Takovou reklamaci nemůžeme uznat za právoplatnou.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo na výměnu vadného zboží za nové. Není-li to možné, má nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo složenkou na jím udanou adresu.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 8. září 2010. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Momentálně nemáte nic v košíku. Kliknutím na tlačítka PŘIDAT DO KOŠÍKU nebo KOUPIT zařadíte vybrané hry do objednávky. Tlačítkem DOKONČIT OBJEDNÁVKU přejdete k vyúčtování a potvrzení nákupu. Nejste-li přihlášen, budete vyzván k přihlášení respektive k registraci. Potvrzením nákupu bude objednávka vyřízena, o jejím zpracování budete průběžně informován e-mailem.

Nenašli jste na našem e-shopu hru, o kterou máte zájem? Napište nám!